“ បច្ចេកវិទ្យាពិសេស” បង្កើតអនាគត“ ប៉ីជិង” យីហោទីក្រុងប៉េកាំងនៃការបង្ហាញរថយន្តរបស់ប៊ីអេអាយអាយគ្រុប

នៅក្នុងពិព័រណ៍រថយន្តអន្តរជាតិស៊ាងហៃឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមហ៊ុនប៊ីអេអាយអាយគ្រុបបាននាំសមាជិករបស់ខ្លួនរួមមានប៉ីជិនអូតូប៊ីជីថាមពលថ្មីរថយន្តបេប៊ីជីយានក្រៅផ្លូវការហៃណានយានយានឆាងយានបេប៊ីឈីយិនយ៉ាងនិងដៃគូរបស់ខ្លួនដាមឺរ ... អាន​បន្ថែម